Info

Visie

Doelgroep

Openingstijden

Contact

Links
Visie


Het doel komt voort uit de ervaringen die wij hebben in het werken met kinderen, en dan vooral de kinderen die net iets meer aandacht nodig hebben.

BSO Horizon biedt deze kinderen opvang waarin rust en regelmaat centraal staan en waar ze in alle rust zichzelf kunnen zijn.
In tegenstelling tot de reguliere BSO, waar vaak grote groepen zijn (leider – kind ratio 1 – 10), handhaven wij kleine groepen (leider – kind ratio 1 – 5) waarin de kinderen meer individueel begeleid kunnen worden

Dit houdt in dat er meer aandacht aan de kinderen zelf gegeven wordt en dat er meer ingesprongen wordt op de mogelijkheden en problemen zonder dat wij de kinderen zien als een probleem.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen wel gestimuleerd, maar niet overvraagd worden.
Er zullen op de BSO vaste gezamenlijke momenten zijn maar er is genoeg ruimte voor de kinderen om zich terug te kunnen trekken.

BSO Horizon is van mening dat iedereen die in het leven van het kind (bijvoorbeeld de meester of juf van school, de buurvrouw of de voetbalcoach) een rol inneemt, op de één of andere manier bijdraagt aan de opvoeding van het kind. Allen dragen bij aan de ontwikkeling en het referentiekader van het kind.
Wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om hier samen met de ouders/ opvoeders op een positieve manier een steentje aan bij te dragen

Wij vinden het belangrijk om een goed contact te onderhouden met ouders/ verzorgers en scholen, zo blijven we op de hoogte van wat erallemaal speelt in de wereld van de kinderen.

Belangrijke aandachtspunten waar wij rekening mee houden:
  • Respect voor elk kind
  • Duidelijkheid
  • Structuur
  • Gezelligheid en een huiselijke sfeer
  • Leren dat iedereen anders is en dat je dus jezelf kunt zijn
  • Persoonlijke aandacht
Het is belangrijk dat deze visie ook in de praktijk wordt gerealiseerd. Zo geven we de kinderen het gevoel dat ze gezien en begrepen worden.

© 2011 bsohorizon.nl