Info

Visie

Doelgroep

Openingstijden

Contact

Links

Links naar informatie

Coach Mijn Kind is opgestart vanuit een ongeremd professioneel enthousiasme om ouders, jongeren en scholen de juiste persoonlijke coaching en begeleiding op maat te bieden vanuit een gerichte hulpvraag. Uw hulpvraag !

http://bsohorizon.hyves.nl - Onze Hyves

http://www.ciz.nl/ - Centrum Indicatiestelling Zorg
http://www.bjzlimburg.nl - Bureau Jeugdzorg Limburg
http://www.pgb.nl - Per Saldo (PGB)

http://www.meezuidlimburg.nl - MEE zuid Limburg
http://www.autisme.nl - Nederlandse Vereniging voor Autisme
http://www.balansdigitaal.nl - Landelijke oudervereniging Balans


© 2011 bsohorizon.nl