Info

Visie

Doelgroep

Openingstijden

Contact

Links

Algemene informatie

Sinds 1 augustus 2007 zijn basisscholen verplicht om buitenschoolse opvang te bieden, of om de aansluiting met een BSO te regelen.
Uitzondering binnen deze regel is het speciaal basisonderwijs. Dit terwijl het vaak juist moeilijker is om voor deze kinderen een geschikte BSO te vinden.

Sommige van deze kinderen vergen specifieke begeleiding en structuur, waardoor de kinderen niet opgevangen kunnen worden binnen het sociale netwerk van de ouders.

Er is een grote groep kinderen die tussen wal en schip vallen; kinderen met ADHD, PDD-NOS, lichte vorm van autisme of een andere stoornis die hun ontwikkeling kan belemmeren.

Op een reguliere BSO is er te weinig personeel voor voldoende individuele begeleiding, en zijn de groepen te groot. Hierdoor raken de kinderen overprikkeld en kunnen niet goed functioneren. Gevolg is dat ze zich onzeker voelen, zich in hun eigen wereld keren of moeilijk handelbaar worden.

BSO Horizon biedt gespecialiseerde buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 t/m 12 jaar met een stoornis zoals ADHD, PDD-NOS of een lichte vorm van autisme.

Door invoering van het persoonsgebonden budget (PGB) kunnen ouders zelf hulp inhuren.
Ouders die een PGB ontvangen voor hun kind, kunnen onze dienstverlening hieruit betalen.

De voornaamste voordelen van BSO Horizon op een rijtje:

  • Kleinschalig (leiding - kind ratio: 1 - 5)
  • Prikkelarm
  • Huiselijke en veilige omgeving
  • Meer persoonlijke aandacht t.o.v. reguliere BSO
  • Betaling vanuit het persoonsgebonden budget
  • Behalve opvang na school, ook opvang in schoolvakanties en op studiedagen

© 2011 bsohorizon.nl