Info

Visie

Doelgroep

Openingstijden

Contact

Links

Doelgroep

BSO Horizon biedt buitenschoolse opvang aan kinderen tussen 4 en 18 jaar, die een stoornis hebben zoals ADHD, PDD-NOS of licht autisme, en in het bezit zijn van een persoonsgebonden budget.

Deze kinderen volgen vaak speciaal basisonderwijs en kunnen niet meekomen in de grote groepen op een reguliere BSO.

Kinderen die geen speciaal basisonderwijs volgen maar wel een PGB ontvangen, zijn ook welkom bij ons. Ouders van kinderen in onze doelgroep die nog geen PGB ontvangen, ondersteunen we bij de aanvraag hiervan.

Voor meer informatie over het persoonsgebonden budget, en om te kijken of uw kind hiervoor in aanmerking komt, kunt u kijken op de website van Per Saldo: www.pgb.nl

© 2011 bsohorizon.nl