Info

Visie

Doelgroep

Openingstijden

Contact

LinksWelkom bij BSO Horizon, de ideale uitkomst voor gespecialiseerde buitenschoolse opvang.


Kinderen met adhd, pdd-nos, autisme of een andere stoornis die de ontwikkeling kan belemmeren, kunnen binnen de reguliere kinderopvang niet goed meekomen met andere kinderen; vaak omdat de groepen te groot zijn, weinig personeel aanwezig is en vaak de nodige kennis mist die deze kinderen nodig hebben. Binnen de reguliere BSO groepen is er sprake van een complexe groepsdynamiek, diverse prikkels, die deze kinderen moeilijk kunnen verwerken.
BSO Horizon is er juist voor deze kinderen, die weinig succeservaringen hebben en snel buitenspel staan.
"Een duidelijke meerwaarde die wij bieden is meer persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor zowel het kind, als de ouders/verzorgers." Aldus Kim Brandts, eigenaresse van BSO Horizon.
Door meer aandacht te schenken aan het kind en de ouders/verzorgers, zijn wij een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving, namelijk thuis.

Kim Brandts is BSO Horizon gestart, in de eerste plaats gedreven door haar passie voor het werken met deze kinderen, haar ervaringen en de wens om deze kinderen een goede gepaste buitenschoolse opvang te bieden.

© 2011 bsohorizon.nl